Oľga Bajusová: Lístoček z neba

V dňoch 18. júna – 27. júla 2015 sa v priestoroch knižnice uskutočnila spomienková výstava venovaná tvorbe významnej slovenskej ilustrátorky a akademickej maliarky Oľgy Bajusovej. Jej súčasťou bol súbor ilustrácií k rozprávkam H. Ch. Andersena a knihe N. Nosova Nevedko. Oľga Bajusová ako dvorná ilustrátorka vydavateľstva Buvik svojimi obrázkami obohatila mnohé knihy pre najmenších (Čačky hračky, Hovorníček, Mechúrik Koščúrik, Abeceda pre Barborku a iné), z ktorých mnohé pokrstila práve v našej knižnici. Výstavu sprevádzala vernisáž, ktorej súčasťou bola divadelná dramatizácia na motívy knihy Slncové dievčatko od Márie Ďuríčkovej, ktorú Oľga Bajusová ilustrovala. Výstavu počas jej trvania v Piešťanoch navštívil aj manžel Oľgy Bajusovej žijúci v USA – textilný výtvarník Jozef Bajus spolu s rodinou.

Newsletter
Detská knižnica