KDE BOLO TAM (BOLO) je! Dobšinského rozprávky v podaní šupkárov *.

Naša činnosť / Výstavné projekty knižnice a ich sprievodné aktivity / KDE BOLO TAM (BOLO) je! Dobšinského rozprávky v podaní šupkárov *.

V termíne 18. 5. - 17. 6. 2016 mestská knižnica vo svojich priestoroch odprezentovala knižnú tvorbu študentov 4. ročníka Propagačnej grafiky na Škole úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave. Študenti vytvorili súbor ilustrácií ku klasickým rozprávkam Pavla Dobšinského a navrhli aj typografickú úpravu knihy s použitím ilustrácií. Mladí výtvarníci pracovali pod pedagogickým vedením Mgr. Pavly Šoltisovej. Výstava bola sprievodným podujatím IX. ročníka festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe.

Newsletter
Detská knižnica