Rozhlasovo - rozprávková torta

Výstava venovaná 70. výročiu vysielania relácie Rozprávka na dobrú noc v Slovenskom rozhlase. Torta v podobe rozhlasovej obrátenej pyramídy so 70 sviečkami a naplnená rozprávkami namiesto krému bola nápadom šéfdramaturga Vysielania pre deti a mládež V Slovenskom rozhlase v Bratislave, spisovateľa Jána Uličianskeho a dramaturgičky Beaty Panákovej. Prostredníctvom bohatého archívu a vzácnych exponátov mali piešťanské deti možnosť zoznámiť sa s históriou rozhlasového vysielania na Slovensku, ale aj osobne spoznať mnohých významných tvorcov a rozprávačov. Výstava sa realizovala v apríli 1997 a otvárali sme ju spoločne s vedením BIBIANY, Medzinárodného domu umenia pre deti. Počas niekoľkotýždňového trvania výstavy knižnica pripravila a realizovala množstvo hodnotných sprievodných podujatí, na ktorých sa zúčastnili viacerí spisovatelia a autori divadelných hier - Anton Baláž, Vincent Šikula, Klára Jarunková, Daniel Hevier, Ján Navrátil, ilustrátorka Dana Zacharová a ďalší. Počas trvania výstavy sme uskutočnili aj celoslovenský seminár pre pracovníkov knižníc na tému Tvorivé metódy práce s deťmi v knižniciach.

Newsletter
Detská knižnica