Poď do môjho sveta

Unikátna výstava, ktorej iniciátorom a hlavným organizátorom bola BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Komisárka výstavy Dr. Gabriela Škorvanková sa rozhodla umeleckými prostriedkami a zaujímavým výtvarným spracovaním priblížiť deťom a všetkým návštevníkom svet ich postihnutých kamarátov - nevidiacich, so sluchovým postihom, telesne a mentálne postihnutých. Prostredníctvom rozličných učebných pomôcok, špeciálnej literatúry, zvukových a videových nosičov, hračiek so špeciálnymi funkciami, ale predovšetkým pomocou zážitkovej terapie sa deti dozvedeli o dosiaľ zahalenom svete postihnutých veľa nových informácií, ktoré sa môžu stať užitočným impulzom pri skvalitňovaní vzájomných vzťahov. Súčasťou výstavy boli prezentácie činnosti rozličných zväzov a združení postihnutých v Piešťanoch, výstavy zdravotných pomôcok, prednášky a tvorivé dielne. Veľký význam pre osvetu a konfrontáciu názorov na integráciu zdravotne postihnutých čitateľov do každodenného života v knižniciach mal celoslovenský seminár pre pracovníkov knižníc s názvom Knižničná práca so zdravotne postihnutými čitateľmi. Zaujímavým príspevkom bola i beseda a videoprojekcia ku knihe pre deti so sluchovým postihom Päť prštekov na ruke z vydavateľstva Buvik, prezentácia plagátu prstová abeceda, ako aj nových alternatívnych prvkov vo vyučovaní žiakov osobitnej školy M. Beňovského vo Vrbovom.

Newsletter
Detská knižnica