Štefan Cpin – Zázračný svet

Pri príležitosti 95. výročia narodenia akademického maliara a ilustrátora Štefana Cpina sme v dňoch 15. januára - 15. februára 2015 pripravili výstavu venovanú jeho tvorbe. Návštevníci si mohli zblízka pozrieť ilustrácie Štefana Cpina zo známych kníh pre deti ako Zlatá a Strieborná kniha rozprávok, Čenkovej deti, Janko Hraško či Prázdniny so strýcom Rafaelom. Výstavu sme pripravili v spolupráci s Múzeom Ľ. Štúra v Modre, kde tento umelec počas svojho života pôsobil. Počas trvania výstavy zavítal do knižnice aj jej kurátor - syn Štefana Cpina a nemenej známy výtvarník a ilustrátor Peter Cpin. Pre deti z piešťanskej ZUŠ si pripravil výtvarný workshop na motívy najnovšie ilustrovanej knihy Janko Hraško - ako to naozaj bolo. Spolu s autorom Jaroslavom Rezníkom prišli knižku predstaviť deťom aj na besede počas marcového Týždňa slovenských knižníc.

Newsletter
Detská knižnica