Obrázky kúzelné i hávedné

Počas mesiacov máj – august 2016 patrili výstavné priestory knižnice spoločnej výstave významných slovenských ilustrátorov Bystríka Vanču a Daniely Olejníkovej. Jej súčasťou boli originály a veľkoplošné ilustrácie oboch výtvarníkov z diel významných českých a slovenských autorov. Výstava Bystríka Vanču predstavila ilustrácie zo zbierok povestí Márie Ďuríčkovej Dunajská kráľovná a Prešporský zvon a z rozprávkovej knihy Zuzany Csontosovej Najmocnejšie kúzlo, ktorá vyšla aj v českom preklade. Daniela Olejníková odprezentovala svoje ilustrácie z knihy českého autora Jiřího Dvořáka Havětník / Hávedník, ktorá vyšla rovnako v českom i slovenskom jazyku. Expozícia bola interaktívna – súčasťou jednotlivých výtvarných objektov boli rôzne tvorivé aktivity pre jej detských návštevníkov.  Výstava bola sprievodným podujatím IX. ročníka festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe. Počas jej trvania sme pripravili aj niekoľko sprievodných podujatí – výtvarné workshopy so samotnými autormi, ako aj sériu informačno-tvorivých hodín nadväzujúcich na obsah výstavy.

Newsletter
Detská knižnica