Štvorcové oriešky

V dňoch 18. 5. - 31. 8. 2016  sme v priestoroch knižnice zrealizovali výstavu študentov odboru Bábkarská scénografia a technológia KBT DF VŠMU v Bratislave. Na výstave odprezentovali priestorové ilustrácie, ktoré vytvorili na motívy súťažných titulov IX. ročníka festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe. Študenti pracovali pod vedením pedagóga, maliara, ilustrátora a scénografa MgA. Petra Čisárika.

Newsletter
Detská knižnica