Inkubátor ilustrácie

Niekoľkoročná spolupráca so Školou úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave  pokračovala v dňoch 10.4.2019 - 25.6.2019 výstavou prác študentov odboru Propagačnej grafiky s názvom INKUBÁTOR ILUSTRÁCIE,  ktorý naznačuje, že išlo o prehliadku vývoja mladých ilustrátorov a grafikov počas štúdia na škole. Výstavu tvorilo 85 študentských prác od prvého ročníka až po maturitné projekty – kresby, maľby, koláže, ilustrácie a knižné projekty.

Počas výstavy sa v Mestskej knižnici mesta Piešťany konali workshopy pre mladých návštevníkov, ktoré viedli pedagógovia odboru Pavla Šoltisová a Dávid Marcin spoločne so študentmi. V rámci podujatí si návštevníci knižnice mohli vytvoriť prebaly obľúbenej knihy Márie Ďuríčkovej, či nakresliť si svoj vlastný komiks, inšpirovaný tvorbou významnej slovenskej spisovateľky Márie Ďuríčkovej.

Newsletter
Detská knižnica